23. 9. 2020  7:39      Zdenka        
Univerzitný informačný systém

Elektronické studijní materiály


Aplikace Elektornické studijní materiály, která je zařazena i do veřejného portálu PEVŠ, je zároveň Veřejnou knihovnou eLearningových objektů.

Jako objekt si lze představit obrázek, zvukovou nahrávku, videozáznam apod. nebo studijní oporu – studijní materiál.

Kromě vlastních studijní materiálů obsahuje i další soubory s objekty využívanými ve výuce. Studijní opory a objekty vytvořili, vložili a nechali zveřejnit vyučující PEVŠ. Přístup k souborům mají všichni uživatelé UIS, ti v ní mohou vyhledávat, zobrazovat a stahovat soubory s objekty a prohlížet studijní opory.

Pro uživatele přihlášené do Osobní administrativy je aplikace Elektronické studijní materiály umístěna v části eLearning.

Aplikace Elektronické studijní materiály obsahuje portálové menu se třemi záložkami: