Jun 2, 2020   9:11 a.m.      Xénia        
University information system

Správa licencí


karta!licence

Aplikace Správa licencí umožňuje spravovat rozsahy používaných ISIC/ITIC licencí. Aplikace je dostupná pouze uživatelům s oprávněním karty-b.

V úvodu aplikace je zobrazena souhrnná statistika volných licencí rozdělená podle jednotlivých typů licencí. Podrobnější informace o počtech jsou zobrazeny v historii importů.

Rozsahy licencí evidované v této aplikaci jsou využívány při založení požadavku na výrobu nové karty, kdy je z dostupného rozsahu vybráno volné licenční číslo, které bude nové kartě přiděleno. Nový rozsah licencí se přidá pomocí formuláře Import licenčního rozsahu, kde se nejdříve určí typ licence (ISIC nebo ITIC) a následně se zadá rozsah importovaných licencí. Po přidání je rozsah zařazen do přehledu historických importů, ve kterém jsou uvedeny všechny realizované importy licencí. U každého záznamu jsou uvedeny informace o typu licence, rozsahu licenčních čísel a jejich počtu a o stavu čerpání. Řádek s volným rozsahem licencí je zobrazen tučně. Rozsahy, z nichž dosud nebylo čerpáno, je možné označit a stisknutím tlačítka je lze odebrat. Částečně nebo úplně vyčerpané rozsahy odebrat nelze.