2. 7. 2020  8:59      Berta        
Univerzitný informačný systém

Sklad fotografií


karta!sklad fotografií

Aplikace Sklad fotografií slouží ke skladování fotografií uživatelů UIS, které dosud nebyly spárovány s uživateli. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním karty-a, karty-b, karty-ext nebo fotky-sklad. Uživatelé s právem fotky-b nebo fotky-sklad mohou vkládat nebo mazat fotografie, ostatní uživatelé s oprávněním vstupu do aplikace mohou seznam vložených fotografií pouze prohlížet.

Nová fotografie se do skladu vloží pomocí formuláře v úvodu stránky, kde se do pole Komentář vepíše jednoznačná identifikace fotografie (například rodné číslo osoby nebo jméno) a v poli Fotografie se dohledá fotografie uložená v počítači. Vkládat lze pouze soubory JPEG o maximální velikosti 800 KB. Formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Pro vkládání většího množství fotografií do databáze UIS je určena aplikace Hromadné vkládání fotografií do databáze.

Seznam všech fotografií uložených ve skladu je zobrazen v přehledové tabulce. Ikona ve sloupci Prohlížení slouží pro zobrazení uložené fotografie. Pomocí ikony ve sloupci Upravit je možné editovat komentář k fotografii nebo vložit jiný soubor s fotografií do skladu. Označené fotografie je možné smazat stisknutím tlačítka .

Fotografie uložené ve skladu je možné ručně přiřazovat k uživatelům v aplikaci Vkládání fotografií do databáze nebo je lze přiřadit automaticky na základě jejich názvu (komentáře) v aplikaci Hromadné vkládání fotografií do databáze.
Fotografie je možné do skladu vkládat i pro dosud neexistující uživatele. V okamžiku založení uživatele se UIS pokusí jeho fotografii ve skladu dohledat a přiřadit.