Sep 26, 2020   12:58 p.m.      Edita        
University information system

Výroba identifikačních karet


karta!převod do výroby

Aplikace Výroba identifikačních karet slouží k převzetí požadavků zadaných studijním nebo personálním oddělením na výrobu identifikačních karet. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním karty-b.

Seznam požadavků je rozdělen podle typu karet vydávaných na Panevropské vysoké škole. Seznam karet dle zvoleného typu je možné dále filtrovat prostřednictvím zobrazeného filtru.

Seznam požadavků na výrobu karet je zobrazen v přehledové tabulce. U každé karty jsou zobrazeny informace o uživateli, pro kterého má být karta vyrobena a uživateli, který požadavek na výrobu zadal. V případě, že u některého požadavku chybí údaj nezbytný pro výrobu, není u něj zobrazeno zaškrtávací pole a tudíž nelze kartu do výroby převzít. Chybějící údaj je indikován odpovídajícím písmenem ve sloupci Chybí (D – datum narození, F – fotografie, S – souhlas se zpracováním údajů, Z – poplatek za kartu). Ikona ve sloupci Duplikát značí, že se jedná o požadavek na výrobu duplikátu karty. Do doby, než se požadavek převezme do výroby, je možné ho zrušit, pak již nelze.

Po označení požadavků na výrobu a stisknutí tlačítka aplikace vygeneruje ZIP soubor, který obsahuje fotografie a textový soubor s nezbytnými údaji pro výrobu. Stav karty se automaticky změní na karta ve výrobě. Aby se projevily provedené změny, je vždy nutné po převzetí ZIP souboru kliknout na tlačítko .

Zde vygenerovaný soubor je po zpracování a doplněný o požadované údaje, například datum výroby, číslo čipu karty, je vrácen do informačního systému přes aplikaci Označení vyrobených karet.