Jun 1, 2020   4:26 a.m.      Žaneta        
University information system

Správa speciálních karet


Speciální karty nejsou oproti klasickým kartám vydávány přímo pro osobu, ale jsou tzv. přenosné. Vydávají se za účelem umožnění průchodu přístupovým systémem krátkodobě přijíždějícím hostům (například vstup do učeben, vjezd do areálu). Oprávnění se těmto kartám přiděluje v aplikaci Oprávnění přístupu pro speciální karty.

Aplikace Správa speciálních karet slouží k evidenci speciálních karet, umožňuje je vytvářet, aktivovat, deaktivovat a rušit. Aplikace je přístupná uživatelům s právem karty-spec nebo ps-sprava.

Seznam evidovaných speciálních karet je zobrazen v přehledové tabulce. U každé karty jsou uvedeny její základní údaje, které je možné editovat přes ikonu ve sloupci Editace. Podrobnější informace o kartě je možné zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Informace. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Operace lze kartu aktivovat, deaktivovat nebo zrušit. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Aktivace je možné aktivovat novou kartu vložením čísla čipu karty. Ikona ve sloupci Šablona umožňuje evidovat doplňující údaje o vlastníkovi karty, jméno uživatele karty, jméno (osoby, organizace, oddělení), jemuž je speciální karta vydána, pokud není zaveden jako uživatel v UIS a státní poznávací značku automobilu, pro nějž se povolení k vjezdu vydává (zadává se bez mezer a oddělovačů, např. 1B70588).

Nová karta se založí přes formulář na konci stránky, kde je povinným údajem název karty, její typ a jméno odpovědné osoby, dále je možné uvést datum platnosti karty, případně pracoviště. Nově založená karta se nachází ve stavu neaktivní karta a musí se aktivovat, a aby ji bylo možné využívat při průchodech přístupovými body, je ještě nutné přidělit kartě oprávnění ke konkrétním bodům.