Sep 29, 2020   5:51 a.m.      Michal, Michaela        
University information system

Vyrobené identifikační karty


Aplikace Vyrobené identifikační karty slouží uživatelům s oprávněním karty-b ke vložení informace o nově vyrobených kartách do UIS.

Tato informace se vkládá hromadně pomocí importního souboru, který byl původně vygenerován v aplikaci Převzetí karet do výroby a následně doplněn o požadované informace, zejména o číslo čipu karty. Karty, jejichž informace jsou součástí vloženého souboru, jsou automaticky aktivovány. Pokud uživatel nové karty vlastnil jinou aktivní kartu vydanou PEVŠ, byla mu původní karta automaticky deaktivována. O ukončení výroby identifikačních karty jsou studenti informováni e-mailovou zprávou.