25. 10. 2020  18:06      Aurel        
Univerzitný informačný systém

Pracovní poměry


pracovní poměry

Aplikce Pracovní poměry umožňuje zakládat, rušit a upravovat pracovní poměry na pracovištích a podpracovištích, které byly založeny právě pomocí této aplikace. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním personalistika-e.

Pracovní zařazení přebírá UIS primárně přenosem z personálního systému vysoké školy (je-li takový přenos na PEVŠ nastaven). V případě, že přenos z personálního systému neprobíhá, je evidence prováděna ručně v personalistice UIS.

V úvodu aplikace je zobrazen seznam evidovaných pracovních poměrů zvoleného uživatele. U každého poměru je uvedeno pracoviště, na kterém je pracovní poměr veden, pracovní zařazení, osobní číslo pracovního poměru, velikost úvazku a stav poměru. Jsou-li známy údaje o trvání poměru, jsou uvedeny ve sloupcích Odkdy, Dokdy. Ve sloupci Personální systém je pak uvedeno označení personálního systému, ze kterého daný pracovní poměr pochází. Je-li ve sloupci uvedena hodnota ruční, jedná se o poměr zaevidovaný přes aplikaci Pracovní poměry a je možné jej zde spravovat. V opačném případě je nutné úpravu provést v příslušném personálním systému. Podrobné informace o příslušném poměru lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Zobrazit.

U poměrů, které lze spravovat prostřednictvím aplikace Pracovní poměry se zobrazuje sada ikon, jejichž význam je následující:

  •  – zobrazuje formulář pro úpravu pracovního poměru. Změny je nutné uložit tlačítkem .

  •  – zobrazuje formulář pro přerušení pracovního poměru. Přerušení trvá ode dne vložení do termínu ukončení.

  •  – kliknutím na ikonu se pracovní poměr zruší, resp. deaktivuje, nedojde ke smazání údajů.

  •  – ikonou se pracovní poměr aktivuje. Zobrazuje se pouze v případě přerušení nebo zrušení.

Nový pracovní poměr lze zvolené osobě zaevidovat po kliknutí na ikonu Založit nový úvazek . Prvním krokem založení pracovního poměru je volba pracoviště. Zde jsou nabízena pouze pracoviště, pro která je možné provádět evidenci pracovních poměrů ručně. Požadované pracoviště se zvolí kliknutím na ikonu . Ve sloupci Zvolit. Ve druhém kroku se v zobrazeném formuláři vyplní podrobnosti o pracovním poměru (poměr, zařazení, odkdy, případně dokdy). U dohod se vyplní pole Počet hodin za rok, u poměrů pak velikost úvazku týdenní fond. Kliknutím na tlačítko se poměr založí. Současně se založením pracovního poměru je vygenerováno osobní číslo. Založený poměr je zobrazen v přehledu pracovních poměrů osoby.

Pro nastavení způsobu personalistiky u pracovišť, stejně jako typů pracovních poměrů, kategorií pracovníků a funkcí je nutné se obrátit na vývojový tým UIS.
Číselník zařazení pracovních poměrů je možné spravovat v aplikaci Evidence pracovních míst.