May 28, 2020   0:43 a.m.      Viliam        
University information system

Duplicity v externích výzkumnících


Externí výzkumníci jsou vkládáni uživateli při zakládání publikací ve vědecko-výzkumném systému, při evidenci komisí státních zkoušek, při zadávání oponentů závěrečných prací nebo vznikají importem publikcí z knihovnického systému. Protože při vkládání někdy vznikají duplicity, je třeba provést sjednocení duplicitních jmen.

Aplikace Duplicity v externích výzkumnících umožňuje odstranit duplicity v evidenci externích výzkumníků slučováním vybraných osob stejného jména. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním provoz-a nebo provoz-o.

Seznam výzkumníků je zobrazován dle abecedy. U každého je uveden počet výskytů opakování jména. Kliknutím na jméno se zobrazí přehled duplicit. Pro každý výskyt stejného jména mohou být uloženy různé informace (tituly, státní příslušnost, e-mail), proto lze při slučování určit řádek, jehož záznam má zůstat zachován. Příslušný záznam je možné upravit prostřednictvím ikony  ve sloupci Správa.

Jména, která se mají sloučit, se označí ve sloupci Sloučit, označí se řádek, jehož údaje se mají zachovat, a klikne se na tlačítko . Při slučování je potřeba postupovat uvážlivě, tzn. u jmen, kde nejsou zadána celá křestní jména, využít doplňujících informací k identifikaci osob. Dále je třeba zvážit sloučení totožných externích výzkumníků, ale vložených různými uživateli UIS, protože sloučením osob ztratí uživatelé práva na jimi vloženou osobu.

Externí výzkumníky je možné spravovat v aplikaci Evidence externích výzkumníků.