Aug 4, 2020   1:24 p.m.      Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej        
University information system

Operativní řízení UIS na instalaci


provoz!operativní řízeníoperativní řízení

Aplikace Operativní řízení UIS na instalaci umožňuje uživatelům s právem devel-a, provoz-z nebo provoz-a operativní změnu nastavení instalace UIS podle aktuálních potřeb.

  • Vynucení zjednodušené textové verze IS – parametr umožňuje vynucení používání quick režimu UIS napříč celou instalací. Nastavení parametru je vhodné zejména v období zvýšené zátěže spojené s hromadnými akcemi – např. v období předzápisů a zápisů.

  • Výpočet parity týdne z kalendáře - parametr určuje, zda se sudý/lichý týden má určovat podle vyučovacího období nebo podle kalendáře. Při zapnutím řízení se 1. výukový týden zobrazí jako lichý/sudý podle toho, jestli je kalendářní týden lichý/sudý. Při vypnutém řízení se 1. výukový týden automaticky hodí jako lichý podle vyučovacího období.