May 26, 2020   9:03 a.m.      Dušan        
University information system

Využití paměťové cache aplikačního clusteru


cache aplikačního clusterusystémové informace!aplikační cache

Aplikace Využití paměťové cache aplikačního clusteru přináší informace o stavu paměťové cache aplikačního clusteru. Aplikace je přístupná uživatelům s právem provoz-a nebo devel-a.

Údaje o stavu paměťové cache jsou zobrazeny v přehledové tabulce. V tabulce jsou uvedeny servery, na kterých je cache umístěna. Pro každý server jsou uvedeny informace o celkové kapacitě paměti, aktuálním využití v absolutním i procentuálním vyjádření, počtu držených záznamů, počtu spojení a další informace o přístupech a úspěšnosti přístupů do cache.