Oct 30, 2020   2:37 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Evidence pracovních míst


V aplikaci Evidence pracovních míst je evidován seznam pracovních míst na vysoké škole, který je využíván k zakládání pracovních poměrů přes personalistiku UIS (aplikace Pracovní poměry dostupná ze Správy osob) , hodnoty se dále projevují v aplikacích zobrazujících název pracovního místa uživatele, například v Lidé na PEVŠ, v seznamu pracovníků aplikace Pracoviště, v aplikaci pro tvorbu osobních vizitek apod. Aplikace je přístupná uživatelům s právem provoz-z.

Aplikace navazuje na číselník názvů pracovních míst KC_ZARAZENI_NAZVY_MIST, který se v UIS vytváří dynamicky dle dat, která přicházejí o zaměstnancích z personalistiky.

Všechny položky formuláře pro ruční založení nového pracovního místa jsou povinné. Hodnota ve sloupci SAP název obsahuje název pracovního místa přejímaného z personálního systému. Protože název může obsahovat překlepy nebo je vypsán zkratkou, je možné jej upravit na tvar uložený ve sloupci Název místa, který se zobrazuje v UIS v aplikaci Lidé na PEVŠ. Přes aplikaci Evidence pracovních míst je také možné zadávat anglické překlady názvů míst, což jsou údaje, které se z personálního ani jiného systému do UIS nepřenáší. Například záznam z personálního systému je VŠ učitel tř. 13 – Profesor, pro zobrazování v UIS však vhodnější vložit název Profesor a anglickou variantu Professor.