Jun 1, 2020   8:13 a.m.      Žaneta        
University information system

Doplňující informace přihlášek


Aplikace Doplňující informace přihlášek slouží k hromadnému potvrzení doplňujících informací k jednotlivým přihláškám. Za doplňující informace jsou považovány další dokumenty, které má uchazeč s přihláškou na zvolený typ přijímacího řízení doložit a které má doložit před zápisem (bez jejich potvrzení není možné uchazeče zapsat do studia). Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Základním dokumentem je doklad potvrzující absolvování studia předchozího stupně. V případě bakalářských studií se jedná o maturitní vysvědčení, pro studia vyšších stupňů pak o diplom z předcházejícího stupně.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Jakmile je zvoleno, je zobrazen formulář pro výpis seznamu přihlášek. V nabídkách jsou uvedeny možnosti, pro které existuje alespoň jedna kompletní přihláška. Seznam přihlášek dle zadaných omezení se zobrazí po stisknutí tlačítka .

Seznam v záložce Doplnění doložení dokladu obsahuje všechny kompletní přihlášky zvoleného typu přijímacího řízení. Pro každou přihlášku je uvedeno jméno a příjmení uchazeče a jeho rodné číslo, registrační číslo přihlašky a typ přijímacího řízení, na který je přihláška podána. Ve sloupci Rozhodnutí je uveden kód rozhodnutí o (ne)přijetí, je-li zadán. Doložení, resp. nedoložení dokumentu k přihlášce je znázorněno ve sloupci Doložené doklady (zaškrtnuto, nezaškrtnuto). Seznam lze omezit podle počátečního písmene příjmení uchazečů.

Provedené změny v doložení dokumentů je nutné uložit stisknutím tlačítka .

Potvrzení doložení maturitního vysvědčení se částečně provádí automaticky na základě vstupních proměnných. Pokud je vkládána vstupní proměnná, kterou je nutné zjistit z maturitního vysvědčení (například průměr z maturitního vysvědčení pro extrabody), vyplní se potvrzení maturitního vysvědčení automaticky. Automaticky se přenáší potvrzení dokladu potvrzující absolvování studia předchozího stupně z e-přihlášek. Ostatním uchazečům je nutné potvrzení vložit ručně.
Doložení maturity v papírové nebo elektronické přihlášce se vždy rozkopíruje do všech papírových a elektronických přihlášek uchazeče.

Seznam v záložce Tisk výzev k doplnění obsahuje přihlášky uchazečů, kteří nedodali alespoň jeden povinný dokument a pro tyto uchazeče umožňuje tisknout výzvu k doložení chybějících dokumentů.

Seznam je možné pomocí filtru v úvodu stránky omezit podle počátečního písmene příjmení uchazečů.

Pokud se mají výzvy k doplnění vytisknout, označí se přihlášky ve sloupci Tisk, do pole Dokdy, které se nachází pod seznamem, se zadá datum, do kterého mají uchazeči chybějící dokumenty doložit, a stiskne se tlačítko . Pro hromadné označení, resp. odznačení lze použít tlačítko , resp. .