Oct 30, 2020   2:30 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Financování přihlášky


Aplikace Financování přihlášky slouží ke správě poplatků souvisejících se zápisem přijatého uchazeče do studia (školné, zápisné, poplatek za výrobu karty apod.). Přístup do aplikace je vázán na více oprávnění, kdy každé umožňuje různý rozsah povolených operací. Přístup v plném rozsahu je umožněn uživatelům s právem stud-f. Pro přístup v režimu prohlížení je určeno právo fin-p. Právo fin-mp umožňuje prohlížet financování studií a zakládát, editovat a mazat malé poplatky. Osoby s právem fin-prij-rucni mohou navíc provádět ruční evidenci plateb. Aplikace je přístupná pouze pokud je v konfiguraci typů poplatků nastaveno vytváření předpisů poplatků spojených s budoucím studiem již pro přihlášku, resp. e-návratku.

Po vstupu do aplikace je nejdříve zapotřebí vyhledat uchazeče. Uchazeče lze dohledat podle jména, rodného čísla nebo registračního čísla přihlášky. Vyhledávání probíhá ve všech uchazečích, poplatky však lze spravovat pouze u těch, kterým již bylo uděleno a vytištěno kladné rozhodnutí o přijetí. Pro zvoleného uchazeče je zobrazen seznam všech jeho poplatků. U každého poplatku jsou uvedeny základní údaje jako variabilní a specifický symbol, rozhodné datum, datum splatnosti, typ poplatku a jeho výše, případně ruční částka a uhrazená částka.

Přes odkaz ve sloupci Splátky je možné vyměřenou částku rozdělit nebo pro ni vytvořit splátkový kalendář. Pokud je splátkový kalendář vytvořen, zobrazují se ve sloupci Splátky výše jednotlivých splátek a datum splatnosti každé z nich (u následující splátky nesmí být datum splatnosti dříve, než datum předchozí splátky, ale může být ve stejný den). Barevně je indikován i stav splacení jednotlivých splátek. Kliknutím na splátku je možné přejít do editace splátkového kalendáře a provádět úpravy částek a termínů splatnosti. Splátky se vztahují k částce vyměřené rozhodnutím, resp. k ruční částce, je-li zadána. Počet splátek a data splatnosti lze upravit, vždy však musí splátky pokrýt celou požadovanou částku. Tlačítkem lze splátkový kalendář zrušit. Tlačítko se nezobrazuje pokud je splátkový kalendář, vytvořen dle vzoru. V tomto případě se splátkový kalendář zruší v editaci rozhodnutí zrušením vybrané varianty platebního kalendáře (uchazeč pak může provést nový výběr varianty splátek nebo mu může studijní referentka sestavit splátkový kalendář individuálně).

Prostřednictvím ikony ve sloupci Detail je možné zobrazit podrobnější údaje k výpočtu rozhodnutí, informace o platbě a datu transakce, případně provést odpárování a přepárování platby na jiné rozhodnutí. Pro případ, kdy student provedl úhradu poplatku za studium jiným způsobem než na předepsaný bankovní účet je možné ručně zaevidovat výši úhrady a datum platby. V případě platby kreditní kartou jsou zobrazeny informace o karetních transakcích (autorizované platby, platby čekající na autorizaci, neúspěšné pokusy o platbu).

Ikona ve sloupci Editace umožňuje nastavit platební kalendář, změnit nebo zrušit jeho variantu volbou položky nevybráno (uchazeč pak může zvolit a vytisknout nový platební kalendář), dále nastavovat ruční částku a editovat datum splatnosti. Ruční částku mohou editovat pouze uživatelé s právem fin-prij-rucni.

Pod seznamem poplatků může být uvedena výše plateb, které nejsou přiřazeny k žádnému z předepsaných poplatků (platby jsou připárovány k uchazeči, nikoliv však k samotnému rozhodnutí o poplatku). Přehled všech plateb uchazeče lze zobrazit kliknutím na odkaz Přehled plateb. Pomocí odkazu Vytvořit ruční poplatek lze uchazeči vytvořit rozhodnutí o financování pro tzv. malý poplatek.