2. 7. 2020  7:31      Berta        
Univerzitný informačný systém

Evidence termínů přijímací zkoušky


Aplikace Evidence termínů přijímací zkoušky slouží k evidenci a správě termínů přijímacích zkoušek. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Jakmile je zvoleno, je zobrazen formulář pro založení termínů přijímacích zkoušek, ve kterém se zvolí místnost, kde má přijímací zkouška probíhat, datum a čas konání termínu a jeho délka a určí se, zda se jedná o e-termín. Dále lze evidovat krátkou poznámku o délce dvaceti znaků (zobrazuje se v aplikaci Individuální přidělení termínůRozdělení uchazečů na termínech). Tlačítkem se nový termín uloží.

Seznam všech evidovaných termínů je uveden v přehledové tabulce. Údaje o vybraném termínu lze upravovat přes ikonu ve sloupci Upravit. Termíny lze smazat jejich označením a stisknutím tlačítka . Odebrat a editovat lze pouze neobsazené termíny.

Přes ikonu ve sloupci Termíny přijímaček lze pro zvolený termín nastavit atributy:

Další místnost

Atribut se nastavuje pouze pro e-termíny. Pokud jsou nastaveny další místnosti, pak uchazeč může psát elektronický test i z jiných místností, než ve které je termín přijímací zkoušky evidován.

Skupina zařízení

Atribut se nastavuje pouze pro e-termíny. Jedná se o skupinu počítačů, na kterých mohou uchazeči zpracovat elektronický test.

E-termín je takový termín, na kterém budou uchazeči zkoušeni prostřednictvím elektronických testů. U každého e-termínu je přes ikonu ve sloupci Termíny přijímaček evidován seznam místností konání e-testů.