Jun 2, 2020   10:56 a.m.      Xénia        
University information system

Hromadná kontrola a výpis přihlášek


V aplikaci Hromadná kontrola a výpis přihlášek se kontrolují dosud nekompletní přihlášky ke studiu. Při kontrole se ověřuje, zda přihlášky obsahují všechny povinné údaje (například rodné číslo, rok maturity oproti roku narození, velká písmena ve jménu a příjmení apod.) a potvrzení doručených dokumentů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Kontrola kompletnosti přihlášek je důležitá pro další práci s přihláškou uchazeče o studium. Například uchazeči s nekompletní a nezkontrolovanou přihláškou nemůže být přidělen termín přijímací zkoušky, nelze mu vytisknout a zaslat pozvánku k přijímacímu řízení. Zkontrolované kompletní přihlášky se při další kontrole již nevypisují.

Hromadná kontrola a výpis přihlášek probíhá podle kritérií zvolených ve formuláři. Pro provedení zvolené operace slouží jedno z následujících tlačítek:

  • – po stisknutí se vypíše obsah všech nezkontrolovaných přihlášek. Přihlášky lze seřadit podle jména uchazečů nebo podle registračního čísla přihlášky. Provedení zvolené akce může trvat delší dobu v závislosti na počtu přihlášek.

  • – po stisknutí se vypíše seznam všech doposud nezkontrolovaných a nezkompletovaných přihlášek. U každé je příznak kompletnosti , resp. nekompletnosti a soupis všeho, co v přihlášce chybí. Provedení zvolené akce může trvat delší dobu v závislosti na počtu kontrolovaných přihlášek. U přihlášek jsou zobrazeny ikony:

    Prostřednictvím ikony ve sloupci Opravit lze provést opravu přihlášky v aplikaci Zadávání přihlášek a tím ji zkompletovat.

    Přes ikonu ve sloupci Detaily lze vypsat bližší údaje o přihlášce – program, na který se uchazeč hlásí, a případně důvod nekompletnosti přihlášky. Tlačítkem je možné označit přihlášku za kompletní i v případě, že nejsou vyplněny některé údaje.

Individuální kontrolu jedné přihlášky uchazeče umožňuje aplikace Kontrola jedné přihlášky.