Jun 2, 2020   10:51 a.m.      Xénia        
University information system

Seznam zrušených přihlášek


Aplikace Seznam zrušených přihlášek poskytuje přehled zrušených přihlášek pro zvolené období přijímacího řízení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

V seznamu zrušených přihlášek je uvedeno registrační číslo přihlášky, jméno a příjmení uchazeče, rodné číslo a studijní program, případně zaměření, do kterého byla přihláška podána. Dále je uvedeno datum zrušení přihlášky a jméno uživatele, který přihlášku zrušil. Zrušené přihlášky je možné obnovit jejich označením a stisknutím tlačítka .

Zrušené přihlášky jsou vyřazeny z přijímacího řízení.

Přihlášku lze zrušit prostřednictvím aplikace Rušení přihlášky.