May 27, 2020   11:34 p.m.      Iveta        
University information system

Zrušit přihlášku


Aplikace Rušení přihlášky umožňuje individuálně zrušit přihlášku zařazenou do přijímacího řízení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaná přihláška zvolí kliknutím na jméno uchazeče.

Jakmile je zvolena konkrétní přihláška, zobrazí se základní údaje o uchazeči a přihlášce a tlačítko , po jehož stisknutí je přihláška označena jako zrušená. Evidenční číslo přihlášky zůstane blokované a nelze jej přiřadit přihlášce jiného uchazeče. Pokud má přihláška přiděleno rozhodnutí nebo evidovány body z předmětů přijímací zkoušky, nelze přihlášku zrušit.

Zrušené přihlášky lze dohledat v aplikaci Seznam zrušených přihlášek.