2. 7. 2020  8:07      Berta        
Univerzitný informačný systém

Kontrola a párování plateb za elektronické přihlášky


Aplikace Párování plateb za e-přihlášky umožňuje provádět ruční operace s platbami za e-přihlášky. Aplikace umožňuje přiřazovat platby k přihláškám, převádět platby mezi přihláškami a označovat přihlášky jako zaplacené. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním eprihlasky-e.

Párováním platby se rozumí přiřazení platby k e-přihlášce. Přiřazení se provádí automaticky na základě údajů o platbě. Každé přihlášce jsou přiděleny individuální platební údaje a uchazeč je povinen je uvést při platbě na poukázce nebo zadat do platebního příkazu. Platba je označena za kompletní, jakmile je součet všech došlých plateb připsaných k přihlášce větší nebo roven požadované částce. O doručení a potvrzení platby za přihlášku je uchazeč vyrozuměn automaticky na e-mailovou adresu, kterou uvedl v elektronické přihlášce.

Někdy se stane, že uchazeč pošle platbu na špatný účet. Pak se spárování automaticky neprovede a musí se provést ručně, tj. platba se musí dohledat a přiřadit k přihlášce. Kdo bude párování plateb provádět závisí na organizaci práce na fakultě. Může to být studijní referentka, integrátor nebo jiná oprávněná osoba.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Zatržením volby včetně deaktivovaných lze hledat i mezi deaktivovanými e-přihláškami. Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaný uchazeč zvolí kliknutím na jméno.

Po výběru uchazeče jsou zobrazeny základní informace o jeho přihlášce. Má-li uchazeč podáno více přihlášek, zobrazí se jejich seznam. Požadovaná přihláška se následně zvolí kliknutím na ikonu ve sloupci Zvolit.

V případě, kdy je s přihláškou spárována platba, jsou uvedeny i detaily o platbě. Ve sloupci Spároval je uvedeno jméno osoby nebo automatu, který provedl přiřazení platby k přihlášce. Označením platby a stisknutím tlačítka se platba přesune do seznamu nespárovaných plateb.

V případě, že k přihlášce nebyla žádná platba automaticky přiřazena, lze kliknutím kliknutím na tlačítko zobrazit seznam všech plateb, které se nepodařil automaticky spárovat. Zde je možné platbu uchazeče dohledat, označit a přiřadit k přihlášce kliknutím na . Pro lepší orientaci v seznamu plateb lze nežádoucí platby v seznamu skrýt jejich označením a stisknutím tlačítka a následně pracovat se seznamem bez skrytých plateb. Skryté platby lze opětovně zobrazit pomocí volby Zobrazit skryté platby, která je umístěna nad seznamem. Skrytí platby lze následně zrušit označením platby a stisknutím tlačítka .

Další možnost, kterou tato aplikace nabízí, je označení přihlášky jako zaplacené i v případě, že platbu nelze v uvedeném seznamu dohledat. Zde je nutné uvést důvod označení přihlášky jako zaplacené a potvrdit jej tlačítkem . Pozor však, operace je nevratná. V případě chyby kontaktujte systémového integrátora.