Jun 1, 2020   3:20 a.m.      Žaneta        
University information system

Změna hesla uchazeče do evidence e-přihlášek


Přes aplikaci Změna hesla uchazeče do evidence e-přihlášek je možné uchazečům nastavit nové heslo pro přístup do e-přihlášek v případě, že jej zapomene. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním eprihlasky-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaný uchazeč zvolí kliknutím na jméno.

Jakmile je uchazeč zvolen, zobrazí se seznam jeho e-přihlášek v aktuálním období přijímacího řízení, pod nímž je umístěn formulář pro nastavení nového hesla, jehož součástí jsou i požadavky na nové heslo. Nové heslo se uchazeči nastaví zadáním do polí HesloKontrolní zadání a potvrdí se tlačítkem . Zadat lze vlastní heslo, nebo je možné zvolit některé z bezpečných hesel vygenerovaných systémem.

Nové heslo se nastaví pro všechny e-přihlášky uchazeče. Loginy přihlášek zůstanou zachované. Uchazeč se pak může hlásit libovolnou kombinací loginu a změněného hesla.

Výše uvedeným postupem nelze provést změnu hesla u uchazečů, kteří si přihlášku podali přes svůj uživatelský účet v UIS. Potřebuje-li takový uchazeč změnit heslo, je třeba obrátit se na systémového integrátora, který mu heslo změní přes aplikaci Nastavení hesel uživatelům.
Uchazeč, který zapomene svoje přihlašovací údaje do elektronické přihlášky, si může zažádat o zaslání nových přihlašovacích údajů. Stačí vstoupit do rozcestníku přihlášení do systému elektronických přihlášek na adrese http://prihlaska.paneurouni.com a kliknout na odkaz Generování nového hesla. Po vyplnění rodného čísla a kontaktního e-mailu uvedeného v e-přihlášce je uchazeči vygenerováno nové heslo, které je zároveň zasláno na uvedenou adresu.