Jun 4, 2020   3:03 p.m.      Lenka        
University information system

Seznamy uchazečů (dvacítky)


Aplikace Seznamy uchazečů (dvacítky) slouží k vytváření seznamů přihlášek určitého období podle zvolených kritérií nebo jejich kombinací. Sestavy lze vytvářet pro elektornické přihlášky, stejně jako pro klasické přihlášky (převedené mezi papírové). Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Po vstupu do aplikace se zvolí pracoviště, s nímž se má v aplikaci dále pracovat. Následně je zobrazen přehled období přijímacího řízení. Uveden je název období a jeho začátek a konec. Kliknutím na ikonu ve sloupci E-přihlášky, resp. Přihlášky lze zvolit okruh přihlášek, pro které se mají sestavy vytvářet. Zvlášť se tvoří sestavy pro elektronické přihlášky, zvlášť pro klasické přihlášky. Není-li ikona u období zobrazena, pak v tomto období dosud není žádná přihláška příslušného druhu založena.

Po výběru okruhu přihlášek se zobrazí formulář pro bližší specifikaci parametrů sestavy. Nabídky na konci formuláře jsou věnovány způsobu vytvoření seznamu (zobrazení, tisk, data pro Excel) a typu generovaného seznamu – sestavy. V některých nabídkách je podporována funkce multivýběru, která umožňuje volbu více položek, stačí přidržet klávesu Ctrl a kurzorem klikat na vybrané položky zvoleného filtru, například je možné současně zvolit více studijních programů. Obsah nabídky Obor je závislý na volbě nabídky Program - tj. její obsah se upravuje dle zvoleného programu.

Zatržením volby zahrnout datum a čas pořízení sestavy bude sestava opatřena datem jejího vytištění. Konkrétní podoba požadované sestavy se zvolí výběrem z nabídky Typ sestavy. V nabídce Formát jména lze zvolit formát výpisu jména studentů. Zvolit lze z celé jméno v jednom poli, celé jméno s tituly, jméno a příjmení v samostatných polích, příjmení a jméno, zkrácené jméno apod.

Nové typy sestav lze pro přihlášky i e-přihlášky vytvářet v aplikaci Definice sestav studentů ve Studijním oddělení.

Aktuální nastavení filtrů formuláře je možné uložit pro pozdější použití zatržení políčka Uložit konfiguraci pod jménem a vyplněním jména, pod kterým má být konfigurace uložena. Jméno nově vzniklé konfigurace musí být jedinečné. V případě, kdy se jméno nové konfigurace shoduje s názvem konfigurace dříve vytvořené, je původní konfigurace nahrazena konfigurací novou. Výběr uložených uživatelských konfigurací je nabízen nad formulářem s filtry společně s tlačítky pro načtení konfigurace nebo její odstranění.

Seznam přihlášek podle zadaných parametrů a ve struktuře dle zvolené sestavy se vytvoří po stisknutí tlačítka .

Sestavy mohou usnadnit kontrolu kompletnosti přihlášek, kontrolu zaplacení manipulačního poplatku, vytvořit seznam uchazečů přihlášených na konkrétní předmět přijímací zkoušky apod. Výsledný seznam lze kliknutím na název sloupce seřadit.