Jun 6, 2020   1:05 a.m.      Norbert        
University information system

Individuální tisk platebního kalendáře


Aplikace Individuální tisk platebního kalendáře umožňuje individuální tisk dokumentu Platební kalendář. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Následně pro zadaného uchazeče aplikace vytiskne platební kalendář. Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaná přihláška zvolí kliknutím na jméno uchazeče.

Pokud je požadavkem dohledat uchazeče z předchozích přijímacích řízení, je nutné nejprve zobrazit minulá období kliknutím na odkaz Zobrazit historická období. Pak se požadované období označí a uchazeče je možné dohledat.

Pokud se pro přihlášku nepodařilo dohledat předpis platby školného, pak pro danou přihlášku není vytvořen předpis platby školného. Ten se vytváří v okamžiku tisku kladného rozhodnutí o přijetí.