20. 9. 2020  12:50      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitný informačný systém

Seznam deaktivovaných e-přihlášek


Aplikace Seznam deaktivovaných e-přihlášek zobrazuje deaktivované e-přihlášky, které byly původně podány na konkrétní fakultu v přijímacím řízení, a v případě potřeby umožňuje vybrané e-přihlášky opět aktivovat. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním eprihlasky-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Jakmile je zvoleno, je zobrazen seznam všech deaktivovaných e-přihlášek. Součástí seznamu je jméno a rodné číslo uchazeče, číslo e-přihlášky, indikace kompletnosti jednotlivých částí e-přihlášky (kompletnosti údajů, zaplacení poplatku, apod.). Kliknutím na jméno uchazeče je možné otevřít stránku s e-přihláškou a prohlédnout si jednotlivé sekce e-přihlášky.

Opětovná aktivace e-přihlášek se provede jejich označením a kliknutím na tlačítko . Pro konkrétního uchazeče je možné e-přihlášku aktivovat rovněž z detailu e-přihlášky (zobrazí se po kliknutí na jméno uchazeče), kde se požadovaná e-přihláška vybere v přehledu Deaktivované e-přihlášky a následně se kliknutím na tlačítko aktivuje.

E-přihlášku není možné aktivovat v následujících případech:

  • již vypršel termín pro podání e-přihlášky pro daný typ přijímacího řízení;
  • e-přihláška již byla převedena do přihlášek, převedená přihláška je vedena jako zrušená.
Deaktivaci e-přihlášky může provést uchazeč v evidenci e-přihlášek nebo studijní referentka v aplikaci Informace o uchazeči.