Sep 26, 2020   1:33 p.m.      Edita        
University information system

Evidence typů přijímacího řízení


Aplikace Evidence typů přijímacího řízení slouží k evidenci typů přijímacího řízení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním prijim-sprava.

Typem přijímacího řízení je chápána kombinace formy studia a studijního programu, pro kterou se v daném studijním období vypisuje přijímací řízení. V rámci přijímacího řízení si uchazeči na takový typ přijímacího řízení podávají e-přihlášku. Typy přijímacího řízení se zakládají pro každé období přijímacího řízení.

Po vstupu do aplikace se kliknutím na ikonu ve sloupci Editovat volí studijní období, se kterým se má v aplikaci pracovat. Nabízena jsou období s nastaveným milníkem Přijímací řízení. Následně lze pro zvolené období provádět správu typů přijímacího řízení.

Typy přijímacího řízení se zakládají přes formulář v úvodu aplikace, kde je nutné zvolit typ studia, formu a příslušný studijní program. Položka Etapa slouží k odlišení jednotlivých etap přijímacího řízení. Stisknutím tlačítka se založí typ přijímacího řízení pro danou kombinaci.

Typy přijímacího řízení lze vypsat pouze pro programy s akreditačním stavem aktivní. Akreditační stav studijního programu lze ověřit v aplikaci Evidence studijních programů.

Vypsané typy přijímacího řízení jsou zobrazeny v přehledové tabulce, kde lze s jednotlivými typy dále pracovat. Pomocí filtru nad tabulkou je možné zobrazení typů omezit dle zvolených kritérií. Pod filtrem je uveden počet typů přijímacího řízení, které vyhovují zvolenému filtru.

Každému založenému typu přijímací zkoušky je nutné definovat další vlastnosti. Některé jsou povinné, jiné se použijí podle potřeb přijímacího řízení. Nastavit lze:

  • Předměty – přes ikonu ve sloupci Předměty se evidují předměty, ze kterých budou uchazeči skládat přijímací zkoušku. Předměty se u daného typu přijímací zkoušky neevidují v případě, že uchazeči neskládají zkoušku z předmětů, ale jsou hodnoceni na základě extrabodů.

  • Extrabodová kritéria – ikona ve sloupci Extrabody umožňuje definici extrabodových kritérií pro pro typ přijímacího řízení.

  • Místa studia – ikona ve sloupci Místo studia slouží pro evidenci míst, ve kterých bude studium uskutečňováno a současně na tomto místě bude uchazeč skládat přijímací zkoušku. Sloupec je zobrazen jen v případě, že existují nějaká detašovaná pracoviště, tj. další možná místa výuky.

  • Dokumenty – umožňuje evidovat dokumenty, které má uchazeč doložit ke zvolenému typu přijímacího řízení.

  • Volitelné atributy - v této části lze nastavit rozsah doplňujících atributů, které budou od uchazečů na daném typu přijímacího řízení zjišťovány.

  • Atributy typu přijímacího řízení – ikony umožňují prohlížet a editovat atributy pro zvolený typ přijímacího řízení.

Tlačítkem Odebrat, které je umístěno pod seznamem typů, lze označené typy přijímacího řízení odebrat. Typy přijímacího řízení lze upravovat a odebírat do doby, než se na něj přihlásí první uchazeč nebo je založena přihláška studijní referentkou.

Typy přijímacího řízení lze rovněž kopírovat do jiného období. Požadované typy se označí zaškrtnutím políčka ve sloupci Ozn., z nabídky se zvolí cílové období, pro které se přijímací řízení připravuje, a klikne se na tlačítko . Typy přijímacího řízení se kopírují celé, včetně předmětů, profilových předmětů, nastavení všech atributů, extrabodů, míst studia atd. Po zkopírování je nutné provést kontrolu zkopírovaných typů přijímacích zkoušek a úpravu jednotlivých parametrů v novém období.