20. 9. 2020  15:38      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitní informační systém

Převod e-přihlášek


Aplikace Převod e-přihlášek slouží k převodu elektronicky podaných přihlášek mezi papírově podané. To proto, aby studijní oddělení po přijetí a zaplacení e-přihlášek mohlo s těmito přihláškami pracovat jako s papírovými (zaslat uchazečům pozvánku na přijímací zkoušku, rozhodnutí apod.). Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním eprihlasky-e.

Kdy a kdo tuto operaci provede, záleží na dělbě práce na studijním oddělení. Při převodu je přihlášce přiděleno registrační číslo, které je jedinečné, tiskne se na košilce a je možné podle něj přihlášky dohledávat. Další nabízenou možností je tisk e-přihlášky v papírové podobě a tisk košilky přihlášky.

Během používání aplikace pro převod e-přihlášek je studijní referentka informována o tom, kdy a jaké přijímací řízení probíhá. To proto, že některé typy přijímacích zkoušek mohou mít prodloužen termín pro podávání e-přihlášek (atributem v typu přijímacího řízení), ale přitom uchazeči všech typů přijímacích zkoušek mají možnost upravovat (kompletovat) založené přihlášky. Referentka pak podle termínu ukončení podávání e-přihlášek může ignorovat přihlášku zkompletovanou po oficiálním termínu podání přihlášek na daný typ přijímací zkoušky.

Jednotlivé možnosti aplikace jsou popsány v následujícím textu.

Převod kompletních e-přihlášek mezi papírové

Aplikace Převod kompletních e-přihlášek mezi papírové umožňuje převod kompletních e-přihlášek mezi papírové podle typu přijímacího řízení.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Jakmile je zvoleno, je zobrazen formulář pro výpis seznamu e-přihlášek. V nabídkách jsou uvedeny možnosti, pro které existuje alespoň jedna kompletní e-přihláška. Kompletní přihlášky se vypíší kliknutím na .

Zobrazený seznam obsahuje převedené i nepřevedené přihlášky. Nepřevedené jsou ve sloupci Převod označeny červenou značkou. Již převedené přihlášky jsou označeny zelenou značkou. Přihlášky k převodu se mohou označit jednotlivě nebo hromadně tlačítkem , které je umístěno pod seznamem. Označené přihlášky se kliknutím na převedou mezi papírové. Nyní s nimi lze pracovat jako s papírovými přihláškami, tj. přidělit přihlášky na termín, vytisknout a zaslat uchazečům pozvánky apod.

Tisk papírové podoby a košilky e-přihlášky

Aplikace umožňuje tisk papírové podoby přihlášky a tisk tzv. košilky. Tisk je umožněn pouze pro e-přihlášky převedené do papírové podoby. Tiskový výstup je v jazyce, který je ve výchozím nastavení školy.

Košilka je dvojlist velikosti A4, tiskne na papír velikosti A3. První strana obsahuje klasickou přihlášku ke studiu na vysoké škole vyplněnou údaji z e-přihlášky a s přiděleným registračním číslem. Druhá a třetí strana jsou prázdné. Na čtvrté straně je připravený Protokol o přijímací zkoušce s předměty. Pokud se košilka tiskne až po zadání bodů z přijímacího řízení, pak se na poslední straně tisknou předměty s přidělenými body, celkové hodnocení uchazeče. Význam zkratek formy zkoušky je: P – písemná zkouška, E – zkouška e-testem.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a období přijímacího řízení. Jakmile je zvoleno, je zobrazen formulář pro výpis seznamu e-přihlášek. V nabídkách jsou uvedeny možnosti, pro které existuje alespoň jedna kompletní e-přihláška. Kliknutím na se zobrazí seznam e-přihlášek, z něhož lze zvolit záznamy pro tisk. Výběr je možné provádět po jednotlivých e-přihláškách, hromadně lze označit všechny e-přihlášky na stránce tlačítkem nebo je možné tlačítkem označit všechny uchazeče, jimž nebyla košilka ještě vytištěna. Košilka se vytiskne tlačítkem .

Tlačítkem lze pro označené e-přihlášky vytisknout papírovou podobu přihlášky.