Jun 4, 2020   5:33 p.m.      Lenka        
University information system

Individuální zadávání získaných bodů


Aplikace Individuální zadávání získaných bodů slouží k individuálnímu vkládání bodů a variant testů za jednotlivé předměty, které uchazeč absolvoval. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaná přihláška zvolí kliknutím na jméno uchazeče.

Pokud je požadavkem dohledat uchazeče z předchozích přijímacích řízení, je nutné nejprve zobrazit minulá období kliknutím na odkaz Zobrazit historická období. Pak se požadované období označí a uchazeče je možné dohledat.

Jakmile je zvolen uchazeč, zobrazí se tabulka se základními údaji o uchazeči a předměty přijímací zkoušky. Body k jednotlivým předmětům se vkládají do pole ve sloupci Body, celkový zisk bodů je automaticky zobrazován ve sloupci Body celkem. Případné označení varianty testu lze vložit do sloupce Varianta. V případě vícekolového přijímacího řízení jsou zobrazeny předměty pro jednotlivá kola samostatně. U prvního kola lze ve sloupci Postup do 2. kola evidovat postup uchazeče do dalšího kola přijímacího řízení. Zadané údaje je nutné uložit tlačítkem .