Jun 3, 2020   6:48 p.m.      Karolína        
University information system

Evidence profilových předmětů střední školy


Aplikace Evidence profilových předmětů střední školy slouží k evidenci a správě profilových předmětů střední školy. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním prijim-sprava.

Profilovým předmětem je předmět, který uchazeč studoval na střední škole. Může jím být maturitní předmět i běžně vyučovaný předmět. V přijímacím řízení lze absolvování profilového předmětu a dosaženou známku využít ke zvýhodnění uchazeče tzv. extrabody.

Profilové předměty jsou evidovány zvlášť pro každé období přijímacího řízení. Evidované předměty lze následně přiřazovat k jednotlivým typům přijímacího řízení v aplikaci Evidence typů přijímacího řízení. Uchazečům se profilové předměty zobrazují v elektronické přihlášce v seznamu absolvovaných předmětů. Uvedeny jsou v úvodní časti formuláře.

Předměty se vkládají jednoduchý formulář, kde se vloží název předmětu a potvrdí se tlačítkem . Evidované předměty jsou uvedeny v přehledové tabulce. Přes ikonu ve sloupci Univ. úsek lze vyznačit jednotlivé univerzitní úseky, ve kterých má být předmět aktivní nebo neaktivní. Změnu lze provádět pouze v době, kdy nejsou v daném úseku evidovány přihlášky nebo e-přihlášky. Ikona ve sloupci Upravit umožňuje editaci předmětu. Tlačítkem lze označené předměty z období smazat. Smazat lze pouze takové předměty, které nejsou použity v žádném univerzitním úseku.