12. 7. 2020  14:45      Nina        
Univerzitní informační systém

Bezpečnostní údaje pro obnovení hesla


heslo!obnoveníheslo!bezpečnostní údaje

Aplikace Bezpečnostní údaje pro obnovení hesla umožňuje uživatelům aktivovat nebo deaktivovat funkci obnovení hesla pro přístup do UIS. Funkce obnovení hesla slouží zejména pro případy, kdy uživatel své heslo do UIS zapomene. Pokud se tak stane, může ze stránky s přihlašovacím formulářem přejít do aplikace Obnova hesla, kde bude vyzván k zadání odpovědi na vybranou kontrolní otázku a zadání nového hesla do UIS. Bude-li odpověď na kontrolní otázku správná, heslo se přenastaví. Uživatelé bez aktivované funkce obnovy hesla musí pro nové heslo kontaktovat svého systémového integrátora.

Aplikace je přístupná všem uživatelům UIS, kromě uživatelů s právem hesla-reset-x, devel-a nebo uživatelů s možností používat superprávo.

Pro aktivaci funkce obnovení hesla je v aplikaci třeba zvolit bezpečnostní otázku a vyplněním externí e-mailovou adresu, na kterou bude zaslán e-mail s odkazem pro obnovení hesla. Bezpečnostní otázka, kterou musí uživatel při obnově hesla zodpovědět, se zvolí z příslušné nabídky. Při volbě většiny otázek je vyžadováno i vložení správné odpovědi. Některé otázky (například rodné číslo) zadání odpovědi nevyžadují – odpověď uživatele pak bude ověřována s údaji evidovanými v UIS.

Na otázku vyžadující zadání odpovědi nezadávejte pravdivou odpověď, ale odpověď smyšlenou. Pravdivé odpovědi je možné dohledat nebo odhadnout. Otázka slouží pouze k asociaci smyšlené odpovědi, kterou nikdo nezná.

Do pole Externí e-mail se vloží e-mailová adresa, na kterou má být v budoucnu uživateli zaslána e-mailová zpráva s odkazem pro nastavení hesla. Doporučuje se vkládat adresu mimo vysokou školu, ke které má uživatel přístup. Kopie zprávy bude rovněž zaslána na notifikační adresy vypsané v aplikaci. Uložení nastavení a aktivace funkce se provede stisknutím tlačítka . Pro deaktivaci funkce je určeno tlačítko . Průběžné změny lze ukládat tlačítkem . Při provedení změn v nastavení UIS automaticky zasílá informační zprávu na všechny notifikační e-mailové adresy.

Odpověď na bezpečnostní otázku a kontaktní e-mail je třeba si pamatovat pro pozdější obnovení hesla.