20. 9. 2020  15:49      Ľuboslav, Ľuboslava        
Univerzitní informační systém

Dávkové úlohy


Aplikace Dávkové úlohy umožňuje vybraným uživatelům aktivaci připravených dávkových úloh. Prostřednictvím dávkových úloh lze v UIS provádět hromadné operace s daty. Aplikace je dostupná uživatelům, kteří mají oprávnění spouštět některou z připravených dávek.

Spuštění dávek

V přehledové tabulce jsou zobrazeny dávkové úlohy dostupné uživateli. Ve sloupci Spuštěno je uveden počet spuštění dávky. Kliknutí na ikonu  ve sloupci Spustit lze dávku ihned spustit, nebo nastavit čas spuštění na konkrétní den, případně s použitím masky nastavit pravidelné spouštění. Ikona  ve sloupci Detaily umožňuje zobrazit všechny úlohy k vybrané dávce. Rovněž je zde možné stáhnout případné výstupní soubory.

Pod seznamem dávek je zobrazen přehled posledních 10 spuštěných úloh. U každé úlohy jsou uvedeny informace o spuštění, ukončení, běhu a výsledku příslušné úlohy. Význam jednotlivých stavů, ve kterých se úloha může nacházet, je uveden v zobrazené legendě. Podrobné údaje o úloze lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Detaily.

Oprávnění k dávkám

Záložka Oprávnění k dávkám slouží k nastavení a správě oprávnění přístupu uživatelů k vybraným dávkovým úlohám. Oprávnění je možné nastavovat pouze k vybraným dávkovým úlohám. Záložka je dostupná pouze uživatelům s oprávněním provoz-a.

Seznam dostupných dávek je zobrazen v přehledové tabulce. U každé dávky lze:

  • nastavit oprávnění individuálně - kliknutím na ikonu ve sloupci Ruční oprávnění je možné nastavit oprávnění k vybrané dávkové úloze pro konkrétního uživatele. Požadovaný uživatel se dohledá pomocí vyhledávacího pole. V případě více nalezených osob se zvolí požadovaná a potvrdí se stisknutím tlačítka . Seznam individuálně přidaných uživatelů je zobrazen v přehledové tabulce. Zde je možné uživatele označit a stisknutím tlačítka jej ze seznamu smazat.

  • nastavit oprávnění hromadně - ikona ve sloupci Hromadná oprávnění umožňuje nastavit oprávnění k dávkové úloze skupině uživatelů definováných kvalifikátorem/parametrickým kvalifikátorem. Skupina se přidá výběrem z nabídky Kvalifikátor a stisknutím tlačítka . V případě parafikátoru je následně nutné doplnit upřesňující parametr a potvrdit stisknutím tlačítka . Seznam přiřazených skupin uživatelů je zobrazen v přehledové tabulce. Jednotlivé skupiny je možné označit a stisknutím tlačítka je smazat.

  • zobrazit všechna oprávnění - ikona ve sloupci Všechna oprávnění zobrazí seznam všech uživatelů, kteří mají oprávnění ke zvolené dávkové úloze. Seznam zobrazuje souhrn individuálně i hromadně nastavených uživatelů.

Přehled používaných dávkových úloh

  • Dávkový tisk - dávka zajištuje obsluhu a zpracování tiskových úloh, které byly zadány jednotlivými uživateli UIS zadány pro tisk na pozadí. Dávka je spouštěna automaticky.