May 26, 2020   7:32 a.m.      Dušan        
University information system

Přístupy v posledních minutách


Aplikace Přístupy v posledních minutách zobrazuje informace o provedených přístupech jednotlivých uživatelů v aplikacích UIS v posledních minutách. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním logy-a.

Výpis přístupů v posledních minutách lze provést v jednotkách i desítkách minut. Informace je možné zobrazit maximálně 3 hodiny zpětně. Požadovaný rozsah se zadá do vstupního pole a stiskne se tlačítko . Podle délky časového intervalu a uživatelské zátěže UIS se může doba výpisu značně prodloužit. Proto není vhodné volit příliš dlouhý časový interval.

Seznam autorizovaných uživatelů je doplněn i o jejich identifikaci studia nebo příslušnost k pracovišti, počet přístupů během posledních minut udaných kritériem výběru, přesný čas posledního přístupu. Kliknutím na jméno lze zobrazit podrobnosti o uživateli. Kliknutím na ikonu ve sloupci Seznam operací lze zobrazit podrobný seznam operací uživatele v aplikaci Zobrazení zaznamenaných událostí.

Pod seznamem uživatelů jsou zobrazeny souhrnné informace za zvolené období. Zobrazován je celkový počet přístupů k UIS, samostatně počet přístupů z autentizované i veřejné části a počet přihlášených uživatelů, kteří se systémem pracovali.

Vzhledem k aktivaci funkce cachování údajů na aplikačních strojích jsou v této aplikaci uvažována až synchronizovaná data (zpoždění cca 1 minuta).