Katalog předmětů


katalog předmětů!veřejný

Aplikace Katalog předmětů umožňuje vyhledávat předmětyvyhledat!předmět vyučované na Panevropské vysoké škole v aktuálních, budoucích i historických obdobích. Všechny předměty a údaje o nich jsou součástí zveřejněných katalogů předmětů jednotlivých fakult pro současná a budoucí nebo minulá období.

U vyhledaného předmětu je uveden jeho plný název a zkratka (kód), identifikace období, ve kterém je vyučován, a fakulta, na níž probíhá v daném období jeho výuka. Ve většině případů je dohledáno několik předmětů. Kliknutím na název vyhledaného předmětu se zobrazí jeho sylabus, platný ve vybraném univerzitním období. Součástí sylabu je mimo jiné jméno garanta předmětugarant předmětu, cíl a obsah předmětu, doporučená literatura, způsob ukončení a počet kreditů za uvedené ukončení. Ve výukové části období lze zobrazit rozvrhové akce předmětu přes ikonu rozvrh!jednoho předmětupředměty!rozvrhové akce. Kliknutím na předměty!tisk sylabu se vytiskne zobrazený sylabus předmětu.

V katalogu lze vyhladávat: