Aug 11, 2020   5:29 p.m.      Zuzana        
University information system

Prohlídka studijních programů


Aplikace Studijní plány umožňuje přehledné zobrazení akreditovaných studijních programů, zaměření fakult Panevropské vysoké školy. Současně dovoluje nahlédnout na studijní plány zvoleného studijního programu, zaměření a formy studia a vytisknout brožury Studijní programy. Pro zvolený typ studia lze zobrazit i seznam povinných a volitelných předmětů závěrečné zkoušky (bakalářské, státní atd.) a tematické celky pro otázky jednotlivých předmětů. Aplikace je dostupná pouze v autentizované části UIS.

Jak dohledat doporučený studijní plán: Nejprve se kliknutím na logo vybere fakulta, která zajišťuje výuku studijního programu. Z nabídky studijních období se kliknutím na ikonu zvolí jedno, které vyjadřuje počáteční období studijního plánu. V dalším kroku se zvolí typ studia. Následně se zobrazí seznam studijních programů odpovídajících vybranému stupni. Zvolí se studijní program. V této části lze zobrazit studijní plány bezoborových programů, nebo pokračovat volbou studijního zaměření.

Pokud studium začalo v zimním semestru 2015/16, pak se vybere období označené ZS 2015/16. Zájemci o studium volí nejnovější období nabídky.

Volbou zaměření lze zobrazit studijní plány dané formy studia nebo seznam předmětů závěrečné zkoušky (pro každý předmět pak tematické okruhy s otázkami). V plánech jsou rozlišeny povinné, povinně volitelné a volitelné předměty a skupiny povinných a povinně volitelných předmětů pro celý studijní plán. Kliknutím na název aktuálního nebo historického předmětu se otevře sylabus, ve kterém lze získat informace o skladbě předmětu, doporučenou literaturu apod.

Při vyhledávání předmětů státních zkoušek je nutné dát si pozor na výběr studijního období. Musí se vybrat období, ve kterém studium začalo!

Význam ikon v jednotlivých částech aplikace:

  • – základní informace a charakteristika studijního programu a zaměření.

  • – postup k dalším informacím o programu a kvalifikačních oborech programu nebo zaměření.

  • – umožňuje zobrazit seznam orgánů přidružených ke zvolenému programu/zaměření v aplikaci Orgány, kde lze zobrazit další podrobnosti. Ikona je zobrazována u programů/zaměření, pro které je orgán v UIS evidován.

  • – umožňuje tisk brožury Studijní programybrožura!Studijní programy s přehledem základních informací o fakultě, přehledem pedagogických pracovišť, časovým harmonogramem platným pro zvolené počáteční období, charakteristikou studijního programu a zaměření, studijním plánem doporučeným pro jednotlivé semestry studia, se seznamem předmětů závěrečné zkoušky včetně tematických okruhů, se seznamem volitelných předmětů.

Nezobrazuje-li aplikace některé studijní programy i přesto, že jsou evidovány a jsou v nich zapsaní studenti, může to být způsobeno chybějícími studijními plány pro příslušné studijní období.