May 28, 2020   0:40 a.m.      Viliam        
University information system

E-přihláška


Elektronické přihlášky, zkráceně e-přihlášky, využívají uchazeči k podávání přihlášek ke studiu na PEVŠ.

Aplikace pro podávání e-přihlášek Elektronická přihláška ke studiu na PEVŠ je dostupná na adrese prihlaska.paneurouni.com. Odkaz na aplikaci je k dohledání na úvodní stráce UIS http://is.paneurouni.com/. Přístup do aplikace pro podávání přihlášek je uchazečům omezen termínem (ten je dán univerzitním harmonogramem a do UIS jej vkládá univerzitní integrátor). Po tomto termínu nemohou uchazeči doplňovat do přihlášky žádné informace. Mohou je pouze prohlížet a i v této činnosti jsou časově omezeni.

E-přihláška je rozdělena do několika část (osobní údaje, adresa, volitelné předměty, údaje pro platbu apod.), u kterých je kontrolována kompletnost. Nekompletní sekce je označena červeně a uchazeč ji musí doplnit, zelená oznamuje uchazeči, že sekce je kompletní. Uchazeč je průběžně o kompletnosti jednotlivých částí e-přihlášky informován přímo v e-přihlášce a o podstatných částech e-mailovou zprávou, kterou systém zasílá automaticky při doručení platby, kompletnosti všech částí e-přihlášky, doručení požadovaných dokumentů.

Po zaslání a spárování platby s e-přihláškou je e-přihláška zcela kompletní a připravena k převedení mezi tzv. papírové přihlášky. Způsob platby, platební údaje a cena za přijímací řízení je uchazečům zobrazována pro každou e-přihlášku zvlášť a je nutné je dodržet.

Na kompletnost sekcí má vliv i studijní oddělení, které potvrzuje doručení dokumentů. Pokud uchazeč zašle platbu na špatný účet školy, typické je špatné vyplnění identifikačních údajů platby, může studijní referentka platbu dohledat a spárovat s e-přihláškou nebo ji na základě doručeného potvrzení uznat.

Převedené přihlášky následně zpracovává studijní oddělení. Provádí jejich kontrolu, přidělení termínů přijímacích zkoušek, zasílá pozvánky k přijímacím zkouškám a uděluje výsledky přijímacího řízení. Informace jsou studentům zasílány písemně nebo elektronicky. Podrobněji je zpracování přihlášek popsáno v části věnované přijímacímu řízení.

Výsledky přijímacího řízení jsou uchazečům dostupné v aplikaci Výsledky přijímacích zkoušek.

Přijatým uchazečům zasílá studijní oddělení informace pro vstup do elektronické návratky, kde doplňují údaje nezbytné pro nadcházející studium na PEVŠ.

Neuspěje-li uchazeč u přijímacího řízení, může využít údajů e-přihlášky k podání přihlášky ke studiu v dalším přijímacím řízení. Nesmí však zapomenout heslo pro přístup do své e-přihlášky.