Oct 30, 2020   2:27 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Poplatky a školné


Aplikace Poplatky a školné zobrazuje přehled poplatků souvisejících se studiem a informace pro jejich úhradu. V případě školného umožňuje volbu platebního kalendáře a tisk platebního kalendáře a smlouvy o studiu.

V části Volba platebního kalendáře je nutné zvolit variantu pro platbu školného. Volí se jedna z nabízených variant a volbu je nutné potvrdit tlačítkem . Po uložení kalendáře jsou zobrazeny ostatní požadované platby spojené se studiem a zpřístupní se tisk platebního kalendáře a smlouvy o studiu.

Zvolenou variantu lze měnit do doby, než je platební kalendář vytištěn. Po vytištění platebního kalendáře se možnost volby variant zablokuje.

Pomocí tlačítek se provede tisk smlouvy a platebního kalendáře. Podepsané dokumenty je následně nutné odevzdat u zápisu do studia.

Přehled poplatků souvisejících se studiem je zobrazen v přehledové tabulce. Jednotlivá rozhodnutí o platbě jsou uchazečům vystavována automaticky v závislosti na studijním programu, zaměření/specializaci a formě studia, pro které elektronickou návratku vyplňují. Sazby jsou definovány platným sazebníkem poplatků.

Každý řádek tabulky odpovídá jednomu vyměřenému poplatku a obsahuje informace důležité pro správné zaslání platby – tedy číslo účtu, kód banky, variabilní a specifický, případně konstantní symbol a vyměřenou částku. V případě snížení či zvýšení požadované částky z individuálních důvodů je výsledná výše poplatku uvedena ve sloupci Ručně. Vyměřený poplatek je označen ikonou . Veškeré poplatky je nutné uhradit před samotným zápisem uchazeče do studia. Uhrazený poplatek je označen ikonou . Údaje pro platbu jsou jedinečné a je nutné je dodržet, aby bylo možné platbu automaticky zpracovat a přiřadit správné osobě a poplatku. V případě chybných údajů může dojít k přiřazení platby jinému uchazeči. Každý poplatek musí být uhrazen samostatnou platbou, nelze provést úhradu více poplatků jedním platebním příkazem. Platbu poplatku lze provést bankovním převodem, v krajním případě poštovní poukázkou.

Pokud lze poplatek uhradit on-line kreditní kartou, je ve sloupci Platba zobrazena ikona . Po kliknutí na ikonu dojde k přesměrování na platební bránu, kde je zapotřebí uvést údaje o platební kartě. Po úspěšném provedení transakce dojde k návratu zpět do přehledu financování. Více poplatků lze uhradit jejich označením a stisknutím tlačítka .