Oct 30, 2020   2:18 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Elektronická přihláška ke studiu na PEVŠ


Aplikace Elektronická přihláška ke studiu na PEVŠ umožňuje podat přihlášku ke studiu na PEVŠ elektronickou cestou - tzv. e-přihlášku. Aplikace je dostupná ze dvou míst:

  • pro všechny uchazeče z úvodní stránky informačního systému http://is.paneurouni.com/;

  • pro uživatele UIS, kteří již na PEVŠ studovali nebo právě studují, po přihlášení do Osobní administrativy v části Moje studium.

V aplikaci je zobrazen rozcestník umožňující založení nové e-přihlášky pro nového uchazeče, vstup do e-přihlášek pro stávajícího uživatele e-přihlášek a vstup do e-přihlášek pro uživatele UIS. Podrobnější popis jednotlivých možností je uveden níže.

Vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel

Tento odkaz je určen pro zcela nové uživatele systému e-přihlášek, kteří dosud nemají založenu e-přihlášku a tudíž ani přihlašovací údaje. V několika krocích si uchazeč postupně zvolí fakultu, typ studia a studijní program, do kterého chce podat svoji přihlášku, následně vyplní základní údaje o své osobě (jméno a příjmení, kontaktní e-mail apod.), které jsou nezbytné pro založení účtu v systému e-přihlášek. Poté jsou uchazeči vygenerovány přihlašovací údaje, se kterými se může přihlásit do své e-přihlášky.

Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel e-přihlášek

Tímto odkazem se do systému e-přihlášek hlásí uchazeči, kteří si již založili e-přihlášku a získali tak přihlašovací údaje. Pokud uchazeč přihlašovací údaje ztratí, lze si pomocí odkazu generování nového hesla vygenerovat nové údaje ke svým e-přihláškám.

Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel UIS

Tento odkaz je určen pro uchazeče, kteří jsou uživateli UIS a znají přístupové údaje do UIS.

V dolní části aplikace je zobrazen odkaz na kontaktní formulář, prostřednictvím kterého je možné kontaktovat pracovníky fakulty s žádostí o pomoc s podáním a vyplněním e-přihlášky.