Jun 3, 2020   5:31 p.m.      Karolína        
University information system

Změna hesla do systému elektronických návratek


Aplikace Změna hesla umožňuje uchazečům změnu hesla do elektronické návratky.

Do připraveného formuláře je nutné zadat do prvního pole nové heslo a do druhého pole toto nové heslo zopakovat, aby se předešlo nechtěnému překlepu. Znaky hesla se při vyplňování formuláře nezobrazují.

Uchazeč má možnost si zvolit vlastní heslo nebo si zvolit některé z předgenerovaných, které se zobrazí nad formulářem pro změnu hesla. Heslo musí v každém případě odpovídat pravidlům pro bezpečnost hesla. Požadavky na bezpečné heslo, jsou uvedeny v aplikaci a pokud nebudou dodrženy, nebude nové heslo uloženo.

Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka . Vyhoví-li nové heslo všem kontrolám, je nové heslo uchazeči nastaveno. Při dalším přihlášení do systému elektronických návratek již bude vyžadováno zadání nového hesla.