Jun 2, 2020   9:25 a.m.      Xénia        
University information system

Moje oblíbené


moje oblíbené

Nabídka Moje oblíbené může být součástí stránky Osobní administrativy, bývá umístěna na prvním místě. Uživatelé si mohou v nabídce sestavit skladbu odkazů na aplikace UIS nebo externí, které nejčastěji používají.

Definice uživatelské nabídky Moje oblíbené

moje oblíbené!definice

Aplikace umožňuje definovat a spravovat obsah nabídky Moje oblíbené. V seznamu odkazů se zvolí aplikace, kterou má nabídka obsahovat, a stanoví se její důležitost. Důležitý odkaz bude zvýrazněn tučným písmem. Kliknutím na  se odkaz zařadí do nabídky. Pokud je vkládán externí odkaz, vyplní se pole Externí URL a do pole Pod názvem označení odkazu, které se v nabídce bude zobrazovat. Výběr v poli Odkaz nabídek bude ignorován.

V tabulce pak lze měnit pořadí jednotlivých odkazů klikáním na šipky ve sloupci Poř. (pořadí). Odkaz se z nabídky odstraní jeho označením a kliknutím na  .