11. 7. 2020  16:58      Milota        
Univerzitný informačný systém

Tisk inf. kartiček zaměstnanců


informační kartičky!tisk

Informační kartičky jsou kartičky se základními informacemi o UIS Panevropské vysoké školy a s přihlašovacími údaji náležejícími jednotlivým uživatelům. Na kartičce je vytištěno jméno uživatele a jeho bližší identifikace, rodné číslo, u studentů navíc studijní zaměření, ve kterém je student zapsán do studia (pokud studijní program zaměření nemá, tiskne se název studijního programu), login a heslo.

Aplikace Tisk informačních kartiček zaměstnanců umožňuje tisk informačních kartiček zaměstanců a externích pracovníků jednotlivých pracovišť vysoké školy. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním hesla-tisk nebo evidence-osob-Z.

Hromadný tisk kartiček studentů je možný v aplikaci Tisk informačních kartiček.

Po vstupu do aplikace se nejprve zvolí pracoviště, pro které se mají kartičky tisknout. Následně je zobrazen seznam zaměstnanců pracoviště s nevytisknutými kartičkami. Filtrem nad seznamem je možné zobrazit i uživatele s již vytištěnou kartičnou nebo všechny. Osoby, pro které se má kartička vytisknout, se označí v seznamu, zvolí se jazyk tisku a stiskne se tlačítko .

Individuální tisk informačních kartiček poskytuje aplikace Tisk informační kartičky ve Správě osob.
Pokud se uživateli změní login, pak se mu automaticky vygeneruje nové heslo a lze mu vytisknout informační kartičku.