Oct 24, 2020   5:44 a.m.      Kvetoslava        
University information system

Pracoviště


Aplikace Pracoviště slouží k zobrazení všech pracovišť Panevropské vysoké školy a jejich základních informací, kterými jsou adresa, telefonní a faxové číslo, odkaz na webovou stánku a e-mail, jména vedoucích pracovníků. Další informace, které aplikace poskytuje, jsou seznam pracovníků, garantovaných předmětů v aktuálním období, vedených projektů, zveřejněných publikací, telefonní seznam atd.

Základní přehled pracovišť

Spuštěním aplikace se zobrazí základní informace o vysoké škole a jejich fakultách. U každého jmenovaného subjektu jsou zobrazeny kontaktní informace a seznam funkcionářů. Dále jsou zobrazeny ikony vedoucí do dalších aplikací, ve kterých lze získat podrobnější informace o pracovišti.

Pracoviště

Zobrazuje seznam podřízených pracovišť a informace o nich.

Zaměstnanci 

Slo uží pro zobrazení seznamu zaměstnanců a externích pracovníků zařazených na daném pracovišti. Nejsou-li na pracovišti žádní pracovníci evidováni, ikona se nezobrazuje.

Garantované předměty 

Umožňuje zobrazení seznamu předmětů garantovaných/vyučovaných zvoleným pracovištěm zařazených do aktuálního a budoucích období. Nejsou-li na pracovišti žádné předměty evidovány, ikona se nezobrazuje.

Orgány orgány vysoké školy

Zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště a umožňuje zobrazit seznam jejich členů.

Studijní oddělení 

Zobrazuje kontaktní údaje studijního oddělení, úřední hodiny, seznam studijních referentech a proděkanů.

Telefonní seznamtelefonní seznam 

Ikona umožňuje zobrazit, případně vytisknout telefonní seznam vybraného pracoviště. Zobrazuje se pouze u pracovišť, u kterých lze telefonní seznam sestavit.

Závěrečné práce 

Kliknutím na ikonku se otevře aplikace pro dohledání závěrečných prací pro zvoleného pracoviště. Nejsou-li na pracovišti žádné závěrečné práce evidovány, ikona se nezobrazuje.

Přehled vypsaných témat 

Ikona zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Nejsou-li na pracovišti témata vypsána, ikona se nezobrazuje.

Brožura Katalog předmětů 

Umožňuje sestavit a vytiskout brožuru předmětů pro zvolené pracoviště.

Brožura Studijní programy 

Umožňuje sestavit a vytiskout brožuru studijních programů pro zvolené pracoviště.

Učebny 

Umožňuje zobrazení areálů vysoké školy, jejich budov a učeben. Ikona se zobrazuje pouze u pracoviště typu vysoká škola.

Informace o univerzitě 

Slouží k zobrazení základních a kontaktních informací o vysoké škole. Ikona se zobrazuje pouze u pracoviště typu vysoká škola.

Pro snadnější orientaci a pohyb na stránkách aplikace je každá stránka opatřena navigační lištou se seznamem pracovišť. Kliknutím na zkratku pracoviště v liště se zobrazí informace o požadovaném pracovišti.

Pod seznamem pracovišť v autentizované části Osobní administrativy je uveden odkaz na kompaktní telefonní seznam.

Stromový přehled pracovišť

pracoviště!stromový přehled

Záložka Stromový přehled pracovišť přehledně zobrazuje hierarchickou strukturu všechn pracovišť Panevropské vysoké školy. Kliknutím na název pracoviště se zobrazí podrobné informace o pracovišti.