Oct 30, 2020   0:15 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Evidence pracovišť


evidence!pracovišť

Všechna pracoviště vysoké školy jsou evidovaná v aplikaci Evidence pracovišť. Údaje, které se o pracovištích evidují, využívají některé další aplikace, například pro evidenci osob, studentů, studií, pro zobrazení informací o lidech na Panevropské vysoké škole, informací o pracovištích, pro zobrazení a tisk telefonních seznamů. Z uvedeného plyne, že naplnění aplikace Evidence pracovišť je jedním ze zásadních úkolů po zavedení UIS. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním atr-prac-p (pouze prohlížení) nebo atr-prac-e.

Úvodní import pracovišť a následující doplňování provádí pracovníci vývoje UIS.

Aplikace Evidence pracovišť nabízí dvojí zobrazení seznamu pracovišť: formulářovou a stromovou strukturu.

Formulářové zobrazení pracovišť

Záložka Formulátové zobrazení zobrazuje seznam evidovaných pracovišť na subjektu, na který má uživatel právo přiděleno. Součástí seznamu je název pracoviště v mateřském a anglickém jazyce, zkratka pracoviště, případně jeho kód. Ikona ve sloupci Adresy umožňuje přejít do evidence adres zvoleného pracoviště. Ikona ve sloupci Externisté umožňuje zobrazit seznam externistů na pracovišti. Přes ikonu  ve sloupci Upravit je možné název a zkratku změnit. Kód pracoviště mohou změnit pouze členové vývojového týmu UIS. Součástí evidence pracoviště jsou atributy, které se využívají v dalších aplikacích. Atributy pracovišť je možné prohlížet a editovat přes ikony  a ve sloupci Pracoviště. Význam jednotlivých atributů je uveden zde.

Seznam lze omezit podle základních subjektů vysoké školy pomocí filtru. Zobrazení je pak přehlednější.

Zobrazení ve stromové struktuře

Záložka Zobrazení ve stromové struktuře vypisuje přehledně v hierarchické struktuře všechna evidovaná pracoviště. Kliknutím na ikonu , resp.  je možné upravit zobrazení stromu pracovišť (sbalit nebo rozbalit).

Názvy pracovišť spadajících pod subjekt, na který má uživatel přiděleno právo pro editaci pracovišť, jsou odkazem do aplikace umožňující editaci základních údajů o pracovišti.