29. 9. 2020  5:48      Michal, Michaela        
Univerzitní informační systém

Předmětová témata


V aplikaci Předmětová témata jsou k dohledání témata prací daného předmětu, na která se mohou studenti přihlašovat. Související témata jsou sdružována v tzv. balíku témat. Pro jeden předmět může být vypsáno několik balíků témat a jeden balík témat může obsahovat několik témat prací.

Témata prací mohou být vícenásobná, což znamená, že se na dané téma může přihlásit více studentů. Množství je udáno u každého tématu zvlášť. Studenti pak na zpracování tématu spolupracují a mají možnost každý sám za sebe odevzdat výsledek v podobě souboru. Jeden ze studentů musí na závěr potvrdit odevzdání všech odevzdaných souborů. Témata mohou být také potvrzovaná, což znamená, že přihlášení studenta na vybrané téma musí ještě potvrdit učitel, který téma práce vypsal.

Po vstupu do aplikace Předmětová témata se zobrazí několik tabulek s balíky témat prací. Změnu období, případně studia, lze provést v nabídce nad portálovým menu.

  • Kde jsem přihlášen – tabulka obsahuje seznam balíků témat s přihláškou alespoň na jedno téma práce.

  • Kam se mohu přihlásit – tabulka obsahuje seznam balíků témat, ve kterých jsou nabízena témata práce, na která je možné se přihlásit.

  • Co mi bylo zamítnuto – tabulka obsahuje seznam balíků témat, ve kterých vyučující zamítnul přihlášku na téma práce, je nutné zvolit si jiné téma.

  • Co už všechno proběhlo – tabulka obsahuje seznam uzavřených balíků témat. V případě podání přihlášky se u balíku zobrazuje i zvolené téma.

U každého balíku je zobrazen název předmětu, pro který je balík vypsán, název balíku, počet témat v balíku a vyučující, který balík vypsal. Ve sloupci Vypsáno pro je uvedeno, pro jakou skupinu studentů je balík témat vypsán. Pokud vyučující u balíku stanovil termín, do kterého je možné se na témata přihlašovat, je toto datum uvedeno ve sloupci Přihlašování do. Po uplynutí termínu již není možné se na témata z takového balíku hlásit. Vybrané téma se zobrazuje ve sloupci Téma. Obsah tabulek lze omezit filtrem podle jednotlivých předmětů (filtr se zobrazuje, jsou-li vypsány balíky pro více předmětů).

Volba tématu práce

Kliknutím na ikonu  ve sloupci Podrobnosti u příslušného balíku témat se zobrazí všechna témata evidovaná v balíku. Ve sloupci Řešitelů se zobrazuje informace, pro kolik studentů je téma vypsáno. Sloupec Přihlášených zobrazuje počet aktuálně přihlášených studentů. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Podrobnosti se zobrazí detailní výpis informací o tématu včetně možnosti přihlášení či odhlášení z tématu a také seznam již přihlášených studentů. Přihlásit se na téma je možné pokud nebyl překročen termín pro přihlášení a současně pokud téma není plně obsazeno. Pokud jsou podmínky splněny, je zobrazeno tlačítko pro přihlášení na zvolené téma.

U potvrzovaného tématu, musí volbu potvrdit i vyučující. Stav schválení studenta na tématu je indikován ikonou ve sloupci Stav.

Rozšiřitelné balíky umožňují studentovi navrhnout vlastní téma práce. U takového balíku je pod seznamem vypsaných témat zobrazeno tlačítko . Po stisknutí tlačítka je zobrazen formulář pro návrh vlastního tématu a jeho zařazení do balíku témat. Navržené téma je předáno vyučujícímu ke schválení. Do schválení je možné téma upravovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Po schválení tématu vyučujícím je student na téma automaticky přihlášen a schválen. Pokud vyučující téma zamítne, má student možnost navrhnout téma nové, nebo se přihlásit na témata vypsaná vyučujícím.

Z tématu je možné se odhlásit tlačítkem zobrazeným místo přihlašovacího tlačítka a to ve stejném termínu, jako je termín pro přihlášení.

Z tématu čekajícího na schválení se nelze odhlásit a je nutné vyčkat na schválení nebo zamítnutí vyučujícím.
O přihlášení studenta na téma a o jeho potvrzení učitelem je informován učitel i student prostřednictvím e-mailu.

Odevzdání práce

témata prací!odevzdání práce

Práce zpracovaná na dané téma se odevzdává přes příslušnou rozpisovou odevzdávárnu. Její název si lze ověřit v místě přihlášení na téma, kde jsou uvedeny podrobnosti.