Sep 18, 2020   10:25 a.m.      Eugénia        
University information system

Tisk žádosti o sociální stipendium


V aplikaci Tisk žádosti o sociální stipendium je možné sestavit a vytisknout žádost o sociální stipendium a následně ji předat na studijní oddělení k posouzení nároku.

V připraveném formuláři se vyplní aktuální bankovní spojení, na které se má přiznaná částka poukázat, a místo a datum vydání dokladu, který prokazuje nárok na poskytnutí sociálního stipendia. Stisknutím tlačítka se vytiskne žádost opatřená veškerými náležitostmi, které studijní oddělení požaduje. Žádost i s dokladem, který prokazuje nárok na sociální stipendium, se musí doručit na studijní oddělení. O přiznání sociálního stipendia bude rozhodnuto v souladu se stipendijním řádem PEVŠ.