Aug 10, 2020   11:39 p.m.      Vavrinec        
University information system

Informace o mém studiu


Aplikace Informace o mém studiu zobrazuje základní přehled studia. Součástí jsou informace o standardní délce studia, o počtu kreditů nutných k ukončení studia, o titulu, který lze získat úspěšným absolvováním studia, o stavu studia, o aktuálním stavu financování (zda je studium plně hrazeno nebo byla překročena standardní doba studia apod.), téma závěrečné práce atd. V samostatných tabulkách jsou evidována přerušení studia, výjezdy do zahraničí a studia na jiných školách a jejich stav.