Sep 18, 2019   6:27 p.m.      Eugénia        
University information system

Evidence bankovních spojení


bankovní spojeníčíslo účtu

Aplikace slouží k evidenci a správě bankovních spojení. Zaevidování čísla bankovního účtu je nezbytné zejména pro výplatu stipendií. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním banka-a nebo stud-e nebo veda-a.

Nové bankovní spojení se přidá pomocí připraveného formuláře. Do pole IBAN kód se vloží číslo účtu ve formátu IBAN, dále se dle potřeby vloží adresa majitele účtu a případně poznámka. Vložit lze pouze účet vedený u slovenské banky. Stisknutím tlačítka bude nové bankovní spojení vloženo a označeno jako aktivní.

Nelze vložit jedno číslo účtu pro více osob.

V přehledové tabulce jsou uvedena všechna bankovní spojení uživatele. Ve sloupci Aktivní je uveden příznak, zda je účet aktivní nebo ne. Vždy může být aktivní nejvýše jeden bankovní účet. Změna stavu se provede stisknutím ikony ve sloupci Upravit. Ve sloupci Vazby na účet jsou uvedeny informace o účelech použití příslušného účtu. U neaktivních účtů je prováděna kontrola zadaných stipendií. Jsou-li na neaktivní účet zadána stipendia určená k výplatě, je ve sloupci zobrazeno varování.

Pokud student zruší svůj bankovní účet, je třeba neprodleně provést změnu účtu v UIS. Platba na zrušený účet by s největší pravděpodobností nebyly realizována.

Označením účtu v tabulce a stisknutím tlačítka se účet odebere nebo deaktivuje. Bylo-li v minulosti na účet vyplaceno stipendium, nelze tento účet odebrat, a zůstává tak trvale v evidenci jako deaktivovaný.