5. 7. 2020  12:35      Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov        
Univerzitný informačný systém

Mimosemestrální kurzy


Aplikace Mimosemestrální kurzy slouží k zápisu speciálních předmětů – kurzů, jejichž výuka probíhá mimo harmonogram výuky běžných předmětů. V nabídce pro zápis mohou být kurzy aktuálního, budoucího a teoreticky i minulého studijního období. Období pro zápis kurzu se vybírá z menu, volbu je nutné vždy potvrdit tlačítkem . Implicitně je zobrazena nabídka kurzů aktuálního období. Kurzy jsou rozděleny do několika tabulek:

Zapsané mimosemestrální kurzy

Tabulka obsahuje mimosemestrální kurzy zapsané v tomto období. Pokud ještě neskončilo období zápisu daného kurzu, je možné kurz odebrat. V době zápisu lze také měnit ukončení a jazyk studia kurzu v případě, že to daný kurz nabízí.

Mimosemestrální kurzy, které si právě můžete zapsat

Tabulka obsahuje mimosemestrální kurzy, do kterých právě probíhá zápis. Kurz zvolený ke studiu se označí a přidá tlačítkem . Při zápisu se kontrolují prerekvizity, tj. splněné studijní návaznosti, jako u ostatních předmětů. Pokud prerekvizity nejsou splněny, není možné si kurz zapsat. Není-li kurz ukončen v semestru, ve kterém je zapsán, a nejsou vyčerpány všechny pokusy u zkoušky, je automaticky převeden do dalšího semestru.

Mimosemestrální kurzy, kterým už zápis proběhl

Tabulka obsahuje mimosemestrální kurzy tohoto období, do kterých už zápis proběhl, tj. nelze si je zvolit ke studiu. V případě potřeby lze kontaktovat studijní oddělení.

Mimosemestrální kurzy, které si můžete zapsat v budoucnu

Tabulka obsahuje mimosemestrální kurzy tohoto období, u nichž termín zápisu ještě nenastal. Vždy je možné zapsat si ke studiu kurz, který je vypsán ve stejném období, jako je období studia, například nelze si zapsat předmět vypsaný v období ZS 2017/18, pokud se studium nachází v období LS 2016/17.