Oct 19, 2019   12:43 p.m.      Kristián        
University information system

Přehledy a informace o studiu


Aplikace Přehledy a informace o studiu pro zvolené studium zobrazuje přehled předmětů, které má student ve svém studiu zapsány a informace o jejich zápise a ukončení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Pro jednotlivá studijní období se zobrazuje seznam zapsaných, zrušených, případně uznaných předmětů statistické údaje o odstudovaných předmětech za jednotlivá období a za celé studium. U každého předmětu je uveden kód, jeho název, povinnost, zapsané ukončení, počet pokusů, které student využil k získání ukončení, výsledek (známka), počet kreditů, kdo známku vložil a kdy a způsob studia.