Jun 4, 2020   4:26 p.m.      Lenka        
University information system

Financování doktoranda


Aplikace Financování doktoranda slouží k evidenci platové třídy, platového stupně a příplatku studenta doktorského studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Nemá-li doktorand dosud přiřazenu platovou třídu a platový stupeň, zobrazí se v aplikaci formulář pro jejich nastavení. Platová třída je přidělována automaticky podle pravidel univerzity, ostatní údaje se zvolí z nabídek a uloží se stisknutím tlačítka .

Jakmile jsou platový stupeň, zdroj a zakázka zadány, přestane se formulář zobrazovat, nadále lze podle potřeby údaje měnit kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit, případně celý záznam vymazat jeho označením a stisknutím tlačítka .

Podle evidovaných informací se automaticky počítá stipendium doktoranda. Konkrétní výše částek jsou stanoveny dle platové stupnice, kterou je možné spravovat v aplikaci Evidence výše stipendií doktorandů.

V další části aplikace lze pro studenta evidovat příplatky. Nový příplatek se zaeviduje pomocí zobrazeného formuláře, kde se zvolí druh příplatku a zdroj a zakázka, ze které má být příplatek vyplácen a potvrdí se stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných příplatků je zobrazen v přehledové tabulce. U každého příplatku je uveden jeho druh, zdroj a zakázka financování a samotná výše příplatku. Ve sloupcích Platnost odPlatnost do je uvedeno období, ve kterém je možné daný typ poplatku vyplácet. Údaje jsou přebírány z Evidence příplatků doktorandů. Jednotlivé příplatky je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Druhy příplatků, jejich výši a platnost je možné evidovat v aplikaci Evidence příplatků doktorandů.