May 26, 2020   7:50 a.m.      Dušan        
University information system

Roční hodnocení doktoranda


Aplikace Roční hodnocení doktoranda umožňuje studijním referentce prohlížet a případně editovat Roční hodnocení doktoranda za školitele a další osoby, které se na sestavení Ročního hodnocení podílejí. Nemá však sloužit k suplování jejich práce. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Editace studijního plánu

Školitel

Školitel doktoranda má za úkol vložit do UIS jeho hodnocení - tedy sestavit Roční hodnocení doktoranda. Školitel své hodnocení vkládá v aplikaci Roční hodnocení doktoranda, kde jsou jednotlivé části Ročního hodnocení podrobněji popsány. Závěrem pak školitel uvádí své doporučení k dalšímu studiu.

Předseda oborové rady

Oborová rada doktorského studijního programu vyjadřuje svůj souhlas nebo nesouhlas S ročním hodnocením. Do informačního systému tyto údaje vkládá předseda oborové rady pomocí aplikace Roční hodnocení doktoranda - oborová rada, umístěné v Osobní administrativě v sekci Studijní systém. Přiřazení předsedy oborové rady studentovi probíhá v závislosti na studijním programu nebo zaměření, do kterého je student zapsán při zápise do studia. Dojde-li v průběhu studia u studenta k přestupu na jiný program nebo zaměření, přiřazený předseda se nemění.

Hodnocení se vkládá do připraveného formuláře. Dále se zadá datum, ke kterému je vyjádření vkládáno. V poli Zadal je uvedeno jméno předsedy oborové rady. Ve výjimečných případech je zde možné předsedu změnit. Vložené údaje je nutné potvrdit tlačítkem .