29. 9. 2020  1:53      Michal, Michaela        
Univerzitní informační systém

Návrh na ukončení studia


Aplikace Návrh na ukončení studia umožňuje spravovat návrh studia na ukončení, tzv. odložené vyřazení studentů ze studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e. Aplikace je pro dané studium přístupná pouze a jen tehdy, když existuje nějaký návrh na vyřazení ze studia (přidělen aktuálně nebo je historicky evidován).

O odložené vyřazení ze studia se jedná v případě ukončení studia ukončovacími kódy 73, 76, 77. Původní stav studia je změněn na kód 11 – navrženo na vyřazení + kód stavu, kterým bude po uplynutí lhůty pro odvolání studium automaticky samo ukončeno.

V úvodu aplikace je zobrazen aktivní návrh na ukončení studia (je-li evidován). S aktivním návrhem lze dále pracovat. Samostatně jsou pak zobrazeny historické návrhy na ukončení, jsou-li u studia evidovány.

Aktivní návrh na ukončení lze zrušit a studium tak vrátit do původního stavu tlačítkem , nebo lze zaevidovat datum doručení dopisu s rozhodnutím o ukončení studia a potvrdit jej tlačítkem . Od zadaného data doručení začíná běžet lhůta na vyřazení studenta ze studia, během které má student možnost se proti rozhodnutí odvolat.

Běží-li lhůta na vyřazení, je zobrazeno tlačítko , kterým lze návrh na ukončení studia individuálně ukončit ještě před uplynutím lhůty, a pole pro vložení data skutečného vyřazení, které je implicitně vyplněno aktuálním datem. Pokud návrh na ukončení studia není předčasně ukončen, provede se ukončení automaticky k datu nabytí platnosti (datum doběhnutí lhůty pro odvolání), které je v aplikaci zobrazeno.

Tisk rozhodnutí o návrhu na ukončení studia je možný z aplikace Tisk dokumentů ve Studijní evidenci. Do doby, než je student vyřazen, lze upravovat důvod vyřazení ze studia. Po vyřazení již změny provádět nelze.