Oct 30, 2020   3:05 a.m.      Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa        
University information system

Návrh na ukončení studia


Aplikace Návrh na ukončení studia umožňuje spravovat návrh studia na ukončení, tzv. odložené vyřazení studentů ze studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e. Aplikace je pro dané studium přístupná pouze a jen tehdy, když existuje nějaký návrh na vyřazení ze studia (přidělen aktuálně nebo je historicky evidován).

O odložené vyřazení ze studia se jedná v případě ukončení studia ukončovacími kódy 73, 76, 77. Původní stav studia je změněn na kód 11 – navrženo na vyřazení + kód stavu, kterým bude po uplynutí lhůty pro odvolání studium automaticky samo ukončeno.

V úvodu aplikace je zobrazen aktivní návrh na ukončení studia (je-li evidován). S aktivním návrhem lze dále pracovat. Samostatně jsou pak zobrazeny historické návrhy na ukončení, jsou-li u studia evidovány.

Aktivní návrh na ukončení lze zrušit a studium tak vrátit do původního stavu tlačítkem , nebo lze zaevidovat datum doručení dopisu s rozhodnutím o ukončení studia a potvrdit jej tlačítkem . Od zadaného data doručení začíná běžet lhůta na vyřazení studenta ze studia, během které má student možnost se proti rozhodnutí odvolat.

Běží-li lhůta na vyřazení, je zobrazeno tlačítko , kterým lze návrh na ukončení studia individuálně ukončit ještě před uplynutím lhůty, a pole pro vložení data skutečného vyřazení, které je implicitně vyplněno aktuálním datem. Pokud návrh na ukončení studia není předčasně ukončen, provede se ukončení automaticky k datu nabytí platnosti (datum doběhnutí lhůty pro odvolání), které je v aplikaci zobrazeno.

Tisk rozhodnutí o návrhu na ukončení studia je možný z aplikace Tisk dokumentů ve Studijní evidenci. Do doby, než je student vyřazen, lze upravovat důvod vyřazení ze studia. Po vyřazení již změny provádět nelze.