Jun 3, 2020   6:51 p.m.      Karolína        
University information system

Evidence přerušení


Aplikace Evidence přerušení slouží k zadání a ukončení přerušení studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Evidované záznamy o přerušení jsou uvedeny v přehledové tabulce. Uveden je kód stavu studia (kód přerušení), důvod přerušení a jeho evidovaný začátek a konec (u probíhájících přerušení jde o předpokládané datum ukončení přerušení). Ve sloupci Aktivní je uvedeno, zda přerušení probíhá (hodnota ano) nebo je již ukončeno. Ve sloupci Délka (měsíce) je uvedena délka daného přerušení vztažená k datu předpokládaného ukončení přerušení. Je-li tento termín překročen, počítá se délka k aktuálnímu datu. Dále může být uvedeno datum podání žádosti o přerušení studentem a její číslo jednací. Kliknutím na ikonu ve sloupci Dopis lze vytisknout rozhodnutí o přerušení studia. Pod tabulkou je pak uvedena celková délka všech evidovaných přerušení.

Údaje o začátku a konci přerušení je zohledňován zejména při vykazování do CRS. Pro UIS je rozhodující stav uvedený ve sloupci Aktivní. Podle toho se aplikace UIS chovají k danému studiu jako k přerušenému.
Datum konce přerušení nemá vliv na výpočet kódu financování a následně na stanovení poplatků. S datem konce přerušení se pracuje až po jeho ukončení.

U aktivního přerušení je možné pomocí formuláře níže upravit datum počátku a předpokládaného ukončení, kód stavu studia a důvod přerušení, případně doplnit datum žádosti a její číslo. Změny je nutné potvrdit stisknutím tlačítka . Přerušení, které ještě nebylo odesláno do CRS, lze odebrat tlačítkem .

O blížícím se konci studentova přerušení je 15 dnů předem studijní referentka, která přerušení zadala, informována e-mailem. Kopie e-mailu je zasílána všem systémovým integrátorům daného pracoviště.

Návrat studenta z přerušení

Probíhající přerušení lze ukončit zadáním data do pole Ukončit probíhající přerušení k datu a stisknutím tlačítka . Je-li datum ukončení přerušení na rozhraní dvou studijních období (semestrů, akademických roků), musí se vybrat jedno z nabízených období. Následně je zobrazena aplikace pro zápis studenta, kde se provede zápis studenta do zvoleného období. Teprve zapsáním studenta zpět do studia je přerušení ukončeno.

Při ukončení přerušení a zápisu do období se neúspěšné pokusy o ukončení předmětu přenášejí (mimo přerušení s kódem 14 a 22). Příklad: Student má tři termíny ke složení zkoušky z předmětu Matematika. Před přerušením studia byl dvakrát neúspěšně zkoušen. Po ukončení přerušení mu tedy zbývá pouze jeden termín na splnění zkoušky z předmětu Matematika.

Zadání přerušení

Nové přerušení lze studentovi s aktivním studiem zadat přes formulář Zadání nového přerušení. Zde se vybere vhodný stav studia (kód přerušení) a důvod přerušení a zadá se začátek a předpokládaný konec přerušení. Datum a číslo žádosti jsou nepovinné údaje, vyplňují se podle potřeby. Vyplněné hodnoty se uloží stisknutím tlačítka .

Okamžitě po vložení přerušení se aplikace UIS začnou ke studentovi chovat jako k přerušenému a to i v případě, že začátek přerušení má pozdější datum, než je aktuální.
Na fakultě může být nastaveno, že se studentům při vložení přerušení automaticky odeberou zapsaná cvičení. Nastavení provádí SIF v aplikace Evidence pracovišť atributem Vždy odebírat rozvrhové akce při přerušení studia.